Om TURNÈ

TURNÈ er kunsthåndverk. 

TURNÈ er billedvev, keramikk og smykkekunst. 

TURNÉ er utstillings konsept. 

TURNÈ framhever mangfoldet av kunstneriske uttrykksformer og teknikker innen samtids kunsthåndverk.

TURNÈ presenterer arbeider på høyeste nivå.

TURNÈ er Brita Been, Dorthe Herup, Barbro Hernes og Fie von Krogh.

Vår felles referansegrunnlag er interessen for, og inspirasjonen fra, andre kulturer. Med røtter i egne håndverksmessige tradisjoner har hver og en av oss utviklet vårt særegne uttrykk gjennom tid. Vi ønsker å gi publikum en opplevelse av variasjon i uttrykk og format, hvor hvert enkelt arbeid blir fremhevet og samtidig gir gjenklang til helheten.

I en tid hvor faget kunst og håndverk har stått for fall, ønsker vi å belyse rikdommen av innfallsvinkler til læring som både kunsten og håndverket ivaretar.